Waarmee kan 2pk’ u van dienst zijn?

2pk’ richt zich specifiek op begeleiding van Retail, in een veranderende markt.

Het landschap, van ondernemingen in de detailhandel, is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig en zal zich, in de overtuiging van 2pk’, ook de komende jaren, nog sterk veranderen. Natuurlijk hebben de slechte economische omstandigheden van de afgelopen jaren daar een stevige invloed op gehad, maar dat is zeker niet de enige reden.

E-commerce heeft definitief haar intrede gedaan en maakt een sterke groei door. In 2012 was de omzet in non-food Retail reeds circa 12 miljard euro, maar de voorspelling is dat deze omzet in 2020 gegroeid zal zijn tot circa 35 miljard euro. Daar waar, op zich, de economie haar invloed heeft gehad op de kostenoperatie en op de marges van bedrijven, heeft de verkoop via internet zelfstandig haar invloed op marges, klantenstroom en klantbenadering. Of E-commerce een bedreiging of juist een kans is, binnen Retail, is sterk afhankelijk van de benadering en het gebruik daarvan.

Daarnaast tekent zich ook een nieuwe trend af dat grootschalig Retail, naar internationaal model, in volume en aantal vestigingen toeneemt, en zich verplaats naar de buitengebieden, waardoor de overige detailhandel zich, noodgedwongen, meer zal concentreren in stads- en dorpskernen en verdergaand zal moeten specialiseren om de concurrentiestrijd met grootschalige Retail-aanbieders aan te kunnen blijven gaan.

home

Naast dit alles is er, als gevolg van de omzetdruk in de detailhandel, steeds meer sprake van branchevervaging. Vanuit de drang en dwang om omzet te genereren, voeren winkels, in toenemende mate, branchevreemde assortimenten, waardoor het eigen gezicht van vestigingen dreigt zoek te raken. 2pk’ gaat uit van het eigen DNA van ondernemingen en winkelformules en ondersteunt dezen, om, met behoud van de unieke winkeleigenschappen, veranderingen in de markt, een plaats te geven in de onderneming.

Veranderen en toevoegen, het behouden en versterken van identiteit en het behouden en versterken van de eigen kracht, gaan hand in hand en zijn daarom voor 2pk’ de uitgangspunten voor het aanpassen en/of veranderen van de winkelformule.

Om haar dienstverlening te optimaliseren en de inzetbaarheid te verhogen maakt 2pk’, na zorgvuldige selectie en in overleg, ook gebruik van de diensten van andere professionele dienstverleners en interim-managers.

Waarmee kan 2pk’ u van dienst zijn?

© 2015 2pk'. Alle Rechten Voorbehouden.